1. Gebruiksaanwijzing stamboom (F)(V)Wro(c)klage Ankum

Welkom in de stamboom van de families Froklage, Frocklage, Frockelage,Vroklage, Vrocklage, Freuklage en Wrocklage.
Uit onderzoek van bevolking-, geboorte- en huwelijksregisters blijkt dat deze familienamen afstammen van de oudste naam "Wrocklage". Iedereen die een van deze familienamen draagt stamt dus af van iemand die in het verleden de naam Wrocklage droeg.
Deze stamboom biedt behalve de genealogische gegevens, beroepen, adressen en telefoonnummers van familieleden, vele foto's verhalen en interessante inkijkjes in de geschiedenis en het leven van deze families.

Je kunt op meerdere manieren door de stamboom bladeren:
A) Door op onderstaande blauwgekleurde pagina nummering te klikken kun je door de stamboom met zijn vertakkingen bladeren, en genieten van alle prachtige foto’s verhalen mails en wederwaardigheden.
B) Via de index op een pagina nummer te klikken:
C) Via "zoek/search" (zie rechtsboven) kan de stamboom/site in een wip doorzocht worden.
Je kunt bijvoorbeeld je achternaam en geboortejaar invullen en op ENTER drukken. Wanneer je in de zoekresultaten je naam met de juiste gegevens ziet staan, klik je hierop en kom je op de juiste pagina waarvandaan je achteruit en eventueel vooruit kunt bladeren, wanneer je al (klein)kinderen hebt.

Bij het vormgeven van de stamboom F/V/Wro(c)k(e)lage zijn de gezinsstructuren per pagina uitgewerkt: ouders en kinderen, Ouders staan boven aan de pagina en vet gedrukt en de kinderen volgen in chronologische volgorde. Indien deze kinderen zelf kinderen hebben, kan via een vetblauwe link met paginanummer doorgeklikt worden naar de betreffende pagina. Op de pagina waar de “kinderen” als ouders met hún kinderen vermeld staan, wordt middels een blauwe link aan het begin van de pagina, verwezen naar hun ouders zodat ook naar het begin van de stamboom gezocht kan worden.

Verder is van belang dat de stamboom nog op een andere manier systematisch is te lezen. Voor elke naam staat een letter, gevolgd door een aantal cijfers. De letter staat voor de generatie. A, is bijvoorbeeld de eerste generatie en D de vierde generatie enzovoort tot generatie R. De cijfers geven de plaats in de kinder rij weer. Bijvoorbeeld: N.1.1.1.1.4.3.1.1.1.3.6.4.1 betekent N van de 14e generatie, Wibbe de voorlopige stamvader meegerekend. De 1.1. etc. betekent dat de eerstgeborene van Wibbe een zoon had, die ook weer een eerstgeboren zoon had enzovoort. Het cijfer 4. betekent natuurlijk het 4e kind enz. tot je bij het laatste cijfer bent.

De stamboom kan het beste bekeken worden in een schermresolutie van 1024x768. Gebruikers met een breedbeeld monitor zullen geen problemen ervaren. Gebruikers met een lagere resolutie zullen bij sommige pagina's in eerste instantie alleen de index aan de linkerkant zien. Wanneer zij echter naar beneden scrollen zullen zij betreffende pagina wel zien. Veel leesplezier.

Corrien Froklage. 20 juli 2007
Mail of bel voor veranderingen of nieuwe informatie naar:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 026-3815424

pag. 2 Naar begin stamboom Wibbe Wrocklage